Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

Được Bộ GD&ĐT xác nhận tại văn bản số 1627/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/4/2016.

Trang 1/15 (Tổng 72 tin)
Prev
[1]
2
15
Next
Trang 1/34 (Tổng 167 tin)
Prev
[1]
2
34
Next

Buổi làm việc diễn ra chiều 25/5/2016, với thành phần: về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa có đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban và các Trưởng phòng chuyên môn; về phía Trường CĐSP Trung ương Nha Trang có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Công tác sinh viên.

Trang 1/82 (Tổng 407 tin)
Prev
[1]
2
82
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ