Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thông tin tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017

Trang 1/19 (Tổng 93 tin)
Prev
[1]
2
19
Next
Trang 1/42 (Tổng 207 tin)
Prev
[1]
2
42
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
Khoa Đại cương tổ chức Hội thảo khoa học “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường CĐSP Trung ương Nha Trang”

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP) cho sinh viên được xác định là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của các trường sư phạm nói chung và trường CĐSP TW - Nha Trang nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, chiều ngày 23 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường B, Khoa Đại cương tổ chức Hội thảo khoa học “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường CĐSP TW - Nha Trang”, đây là Hội thảo chuyên môn cấp khoa thứ 2 được tổ chức trong Nhà trường.

 

Trang 1/91 (Tổng 455 tin)
Prev
[1]
2
91
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ