Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Trang 1/18 (Tổng 86 tin)
Prev
[1]
2
18
Next
Trang 1/41 (Tổng 204 tin)
Prev
[1]
2
41
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
Tin chuyên đề “Hoạt động vui chơi và dinh dưỡng cho trẻ mầm non”

Từ ngày 14 tháng 02 năm 2017 đến 18 tháng 02 năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã mời Tiến sĩ Bodil Pristed, chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục mầm non của Đan Mạch, báo cáo chuyên đề cho cán bộ giảng viên trường sư phạm, giáo viên trường Mầm non thực hành và sinh viên các chuyên ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục Đặc biệt và Sư phạm tiếng Anh của Trường.

 

Trang 1/91 (Tổng 452 tin)
Prev
[1]
2
91
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ