Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

chao_mung_69nam_cach_mang_thang_8_cm2
hoctaptamguongdaoducHCM
Thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

 Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang thông báo xét tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2014.

Trang 1/9 (Tổng 45 tin)
Prev
[1]
2
9
Next

 Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh, bổ sung thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015 các khóa, hệ

Trang 1/22 (Tổng 106 tin)
Prev
[1]
2
22
Next
Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê tài sản năm 2014

 Ngày 21 tháng 8 năm 2014, Ban chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê tài sản năm 2014.

Trang 1/51 (Tổng 255 tin)
Prev
[1]
2
51
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ