Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

Loading the player ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
happynewyear2016
Trang 1/14 (Tổng 68 tin)
Prev
[1]
2
14
Next
Trang 1/33 (Tổng 161 tin)
Prev
[1]
2
33
Next
Hội thảo khoa học  “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên ngành cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2016 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề  “Biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng thực hành chuyên ngành cho sinh viên trường Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”

Trang 1/77 (Tổng 382 tin)
Prev
[1]
2
77
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ