Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

70_nam_quandoinhandanVietNam
hoctaptamguongdaoducHCM
Trang 1/10 (Tổng 48 tin)
Prev
[1]
2
10
Next
Trang 1/23 (Tổng 114 tin)
Prev
[1]
2
23
Next
Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam  và 65 năm ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên

 Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Hội sinh viên nhà trường tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam  và 65 năm ngày Truyền thống Học sinh, Sinh viên.

 

Trang 1/59 (Tổng 292 tin)
Prev
[1]
2
59
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ