Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

Trang 1/17 (Tổng 81 tin)
Prev
[1]
2
17
Next
Trang 1/37 (Tổng 183 tin)
Prev
[1]
2
37
Next
Hội nghị tổng kết hội thi Giảng viên dạy giỏi và Thao giảng  năm học 2015 – 2016

Hội nghị được tổ chức vào 13h30 ngày 18/8/2016 tại Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang với mục đích tổng kết những kết quả đạt được trong công tác tổ chức Hội thi Giảng viên dạy giỏi và Thao giảng năm học 2015 – 2016 và thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả Hội thi trong năm học 2016 – 2017.

Trang 1/84 (Tổng 416 tin)
Prev
[1]
2
84
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ