Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thông tin tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2017

Trang 1/19 (Tổng 93 tin)
Prev
[1]
2
19
Next
Trang 1/42 (Tổng 209 tin)
Prev
[1]
2
42
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
 Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm học 2016 - 2017

 Từ 6g30 đến 11g00 ngày 22/4/2017, không khí nhà thi đấu của trường CĐSP Trung ương Nha Trang ấm dần lên bởi những trái tim hồng thực hiện nghĩa cử hiến máu vì cộng đồng. Đây là đợt vận động hiến máu tình nguyện lần thứ 3 do Đoàn trường CĐSPTW Nha Trang phối hợp cùng Ban chỉ đạo vận động HMNĐ Tỉnh Khánh Hoà thực hiện trong năm học 2016 – 2017

Trang 1/94 (Tổng 466 tin)
Prev
[1]
2
94
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ