Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020, Trường CĐSP Trung ương Nha Trang sẽ trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa nghề, đa hệ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có uy tín trong cả nước.

Loading the player ...
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
70 nam cach mang thang 8 va Quoc Khanh 2/9
Loading the player ...
Phim tài liệu: Việt Nam - 70 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Trang 1/13 (Tổng 65 tin)
Prev
[1]
2
13
Next
Trang 1/30 (Tổng 146 tin)
Prev
[1]
2
30
Next
Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê tài sản năm 2015

Ngày 08 tháng 10 năm 2015, Ban chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm kê tài sản năm 2015.

Trang 1/71 (Tổng 353 tin)
Prev
[1]
2
71
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ