Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đẳng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; địa chỉ triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế uy tín; trung tâm trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong lĩnh vực bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Trang 1/18 (Tổng 86 tin)
Prev
[1]
2
18
Next
Trang 1/41 (Tổng 202 tin)
Prev
[1]
2
41
Next
Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015

Báo cáo Thống kê tình trạng việc làm của sinh viên cao đẳng tốt nghiệp từ năm 2015 (Số liệu cập nhật đến ngày 14 tháng 01 năm 2017)

No data to display
Đại hội Chi đoàn Cán bộ - Giảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2019

Để đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014  – 2017 và xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ của Chi Đoàn trong nhiệm kỳ 201- 2019, chiều ngày 17 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường B Chi Đoàn Cán bộ - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang đã tiến hành tổ chức đại hội.

Trang 1/90 (Tổng 447 tin)
Prev
[1]
2
90
Next

LIÊN HỆ

LIÊN KẾT NỘI BỘ